Stowarzyszenie Naukowe imienia Roberta Kocha w Wolsztynie
Strona główna     Działalność     Statut     Skład rady     Kontakt     Archiwum

Dodano: 2018-12-11, 175. rocznica urodzin Roberta Kocha

Dnia 11 grudnia 2018 r. będziemy obchodzić 175. rocznicę urodzin Roberta Kocha. Z tej okazji zapraszam serdecznie uczniów uczących się języka niemieckiego do udziału w projekcie „Robert Koch – życie i działalność”, który objęty został honorowym patronatem Starosty Wolsztyńskiego i ma głównie charakter edukacyjno-wychowawczy. Jego celem jest uczczenie tego słynnego lekarza i znanego na całym świecie noblisty, który mieszkał w Wolsztynie w latach 1872-1880. Organizatorowi chodzi przede wszystkim o popularyzację osiągnięć Roberta Kocha, jego działalności i promocję języka niemieckiego w naszym regionie. Projekt ma na celu kształtowanie postaw społecznych, pobudzanie aspiracji naukowych, inspirowanie do udziału w życiu społeczno-kulturalnym, krzewienie dorobku kulturowo-naukowego regionu, kształtowanie postaw tolerancji, motywowanie do wysiłku naukowego i prezentacji osiągnięć przez młodzież z Powiatu Wolsztyńskiego. W ramach projektu zapraszam uczniów uczących się języka niemieckiego do udziału w konkursie w 3 kategoriach:

 

a) uczniowie szkół podstawowych,

b) uczniowie ostatnich klas gimnazjów,

c) uczniowie szkół średnich.

 

Konkurs składa się z 2 etapów:

a) etap szkolny (19 października 2018 r. - w poszczególnych szkołach),

b) etap międzyszkolny/ uroczyste zakończenie (11 grudnia 2018 r. - Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie w Wolsztynie/ Muzeum Roberta Kocha w Wolsztynie i Biuro Promocji i Turystyki w Wolsztynie).

 

Na etapie szkolnym uczniowie rozwiązują samodzielnie i pojedynczo test dotyczący życia i działalności Roberta Kocha, który przygotuje i dostarczy mailowo organizator do 18.10.2018 r. Test zawierać będzie 30 pytań (25 po polsku, 5 po niemiecku). Nauczyciele języka niemieckiego sprawdzą testy i wyłonią 2 najlepszych uczestników, którzy będą reprezentować swoją szkołę. Następnie nauczyciele języka niemieckiego prześlą na adres mailowy organizatora imiona i nazwiska swoich reprezentantów wraz z nazwą klasy i szkoły. Uczniowie z najlepszymi wynikami na etapie szkolnym (maksymalnie 2 uczniów z każdego typu szkoły jako pary uczestników) zaproszeni zostaną do udziału w drugim etapie konkursu. Na etapie międzyszkolnym czekają na uczniów dwa zadania:

a) zadanie pisemne (test na temat życia i działalności Roberta Kocha, podobnie jak na etapie szkolnym – stołówka LO Wolsztyn ul. Poniatowskiego 7,  godz. 10:50-11:35 ),

b) zadanie ustne i uroczyste zakończenie konkursu (wywiad z Robertem Kochem w języku niemieckim – Muzeum Roberta Kocha w Wolsztynie ul. Doktora Kocha 12, pierwsze piętro, wcześniej o godz. 12: 00 – poczęstunek – Biuro Promocji i Turystyki w Wolsztynie ul. Doktora Kocha 12a).

 

Uczniowie rozwiążą najpierw w 2 osoby (pary uczestników z poszczególnych szkół) test dotyczący życia i działalności Roberta Kocha, który przygotuje organizator. Test zawierać będzie 30 pytań (20 po polsku, 10 po niemiecku).

 

Następnie każda para przedstawi przygotowany przez siebie wywiad z Robertem Kochem w języku niemieckim. Jedna osoba będzie dziennikarzem, druga natomiast wcieli się w osobę Roberta Kocha. Wywiad powinien trwać maksymalnie 10 minut. Ocenie podlegać będą następujące elementy: a) poprawność językowa, b) sprawność komunikatywna, c) ubiór nawiązujący do czasów, w których żył Robert Koch, d) kreatywność.

 

Dla najlepszych uczestników przewidziane są po 3 nagrody w 3 kategoriach. Uczestników konkursu i wszelkie pytania związane z projektem można zgłaszać wyłącznie na adres mailowy organizatora mlaskowski@pro.onet.pl  najpóźniej do 30 września 2018 r.

 

dr Marek Laskowski (LO Wolsztyn)Robert Koch Wolsztyn

2023-04-14, Rodzina ś.p. Horsta Eckerta w Wolsztynie

Robert Koch

W dniu 3.04.2023 r. w Muzeum Roberta Kocha w Wolsztynie spotkał się Zarząd Stowarzyszenia im. R. Kocha z rodziną Horsta Eckerta - z żoną Renatą Eckert oraz synem Olafem Eckert.2023-02-21, Zapraszamy na konferencję naukową!

Robert Koch

Stowarzyszenie Naukowe im. Roberta Kocha w Wolsztynie
zaprasza na konferencję naukową, która odbędzie się 17 czerwca 2023 r. w Obrze (Wyższe
Seminarium Duchowne Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej).2022-12-11, 179. rocznica urodzin doktora Roberta Kocha

Robert Koch

Zarząd Stowarzyszenia im. Roberta Kocha w składzie Aleksander Adamczak, Marcin Adamczak, Jan Koziołek , Jerzy Łabonarski ,w dniu 11 grudnia 2022 r. złożyła wiązankę kwiatów z okazji 179 rocznicy urodzin Roberta Kocha.2022-11-22, Konferencja naukowa

Robert Koch

W sobotę (19.11) Stowarzyszenie Naukowe im. Roberta Kocha w Wolsztynie zorganizowało konferencję "Wybrane zagadnienia kliniczne u chorych z COVID-19". Przedsięwzięcie odbyło się w obrzańskim klasztorze ojców oblatów.

Wśród prelegentów znaleźli się wybitni specjaliści.


1 « [1] [2] [3] [4] » 6        magowska.png 
 Prof. Dr hab.n.med. Stefan Grajek    Prod. Dr. hab. n. m Tatiana Mularek-Kubzdela    Prod. Dr. hab. Anita Magowska
         
         
         
         
        magowska.png 
 Prof. Dr hab.n.med. Halina Batura- Gabryel        Dr hab.n.med. Szczepan Cofta


Stowarzyszenie Naukowe imienia Roberta Kocha w Wolsztynie

ul. Doktora Kocha 12

64-200 Wolsztyn

kontakt@robertkochwolsztyn.plCzłonkowie zarządu:

Prezydent - Prof.dr hab.n.med. Grajek Stefan

  • Wiceprezydent - Prof. dr hab. Magowska Anita
  • Wiceprezydent - Adamczak Aleksander
  • Sekretarz Generalny - Koziołek Jan
  • Skarbnik - Adamczak Marcin
  • Członek Zarządu - Lis Wojciech
  • Członek Zarządu - Lulkiewicz Katarzyna
  • Członek Zarządu - Piosik Stanisław

Komisja Rewizyjna

  • Przewodniczący - Łabonarski Jerzy
  • Członek - Katyńska Jadwiga
  • Członek - Lucyna Metzler
stat4u
Stowarzyszenie Naukowe imienia Roberta Kocha w Wolsztynie, www.robertkochwolsztyn.pl 2013 - 2024.
"Pod żadnym względem nie zezwala się na wykorzystywanie materiałów zdjęć i treści zamieszczonych w witrynie"