Stowarzyszenie Naukowe imienia Roberta Kocha w Wolsztynie

- strona w przygotowaniu- 


Wolsztyńskie kontakty ze Stowarzyszeniem Ziomkostwo Wolsztyn w Bad Bevnsen rozpoczęły się w momencie wyboru Jana Koziołka na Burmistrza Wolsztyna. Zrozumienie potrzeb obecnych jak i byłych mieszkańców Ziemii Wolsztyńskiej, a szczególnie ich przedstawicieli- Burmistrza Wolsztyna Jana Koziołka oraz Przewodniczącego Ziomkostwa Wolsztyn w Bad Bevensen (RFN) Horsta Eckierta były początkiem budowania "mostów między narodami".  To okres mający fundamentalne znaczenie dla polsko-niemieckiego zbliżenia poprzez klasyczny dialog Niemców i Polaków oraz oddanie hołdu wielkiemu Nobliście, który rozpoczynał karierę naukową w  Wolsztynie.
 

Horst Eckert
Przewodniczący Koła Ziomków

Jan Koziołek
Burmistrz WolsztynaUroczyste odsłonięcie tablic pamiątkowych 2 maja 1994
Tablicę w języku polskim odsłonił Burmistrz Wolsztyna Jan Koziołek, a tablicę niemiecką 
Przewodniczący Ziomkostwa Wollstein Horst Eckert

o odsłonięciu tablic pamiątkowych informowała m.in. Allgemeine Zeitung


Tablice Pamiątkowe w języku polskim i niemieckim na Muzeum Roberta Kocha w Wolsztynie
Burmistrz Wolsztyna Jan Koziołek, Przewodniczący Ziomkostwa Wolsztyn w Niemczech - Horst Eckiert, 
Burmistrz miasta Shulendorf w Niemczech  / grudzień 1995.Postanowienie o rejestracji Stowarzyszenia

 
Posiedzenie zarządu Stowarzyszenia z dnia 10.11.1995r. w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 3, siedzibie Polskiego  Domu Wydawniczego "Ławica" doktora Macieja Bombickiego, bardzo aktywnego członka Stowarzyszenia. 
Na posiedzeniu zatwierdzono  Logo Stowarzyszenia, Złotą szpilkę - znak przynależności do Stowarzyszenia, projekt Nagrody Złoty Mikroskop oraz Medalu Stowarzyszenia Naukowego im. Dr Roberta Kocha w Wolsztynie.
 

Pierwsze Walne Zebranie

 


Pierwszy Przewodniczący Zrządu Stowarzyszenia Naukowego im. R .Kocha w Wolsztynie 
Prof. Dr hab.med. Witold Jurczyk Dyrektor Instytutu Anestezjologii i Intensywnej Terapii Akademii  Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - inicjator zorganizowania w Wolsztynie sesji naukowej związanej z 150 Rocznicą urodzin R.Kocha . Dzięki jego ogromnemu zaangażowaniu i determinacji oraz  osobistym kontaktom udało się  udało się zaprosić do Wolsztyna wielu znakomitych naukowców świata medycznego z Niemiec i Polski.


I Honorowa Przewodnicząca Stowarzyszenia Naukowego im. Roberta Kocha w Wolsztynie. Profesor Zwyczajny Akademii Medycznej w Poznaniu , lekarz, mikrobiolog Maria Krystyna Pietkiewicz (druga z prawej). 
Dyrektor Instytutu Mikrobiologii i Chorób Zakaźnych w Poznaniu.

 

Z pierwszą wizytą w Instytucie Roberta Kocha w BerlinieSympozjum naukowe
"Doktor Robert Koch - od Wolsztyna do Nagrody Nobla" 
2 maja 1996

Otwarcie sympozjum - Burmistrz Wolsztyna Jan Koziołek

Prof. dr hab. Roman Meissner

Prof. dr hab. Witold Młynarczyk

wystąpienie przewodniczącego Stowarzyszenia prof.dr hab.med. Witolda Jurczyka

Konsul Generalny Niemiec w Wrocławiu Roland Kliesow


Otwarcie Muzeum Roberta Kocha
2 maja 1996fragment przemówienia Burmistrza Jana Koziołka

słowa Christy Jeworrek
Wszyscy uczestnicy Sympozjum Naukowego oraz otwarcia muzeum, otrzymali reprint pierwszej pracy naukowej dr Roberta Kocha  wydany przez Stowarzyszenie Naukowe im. Roberta Kocha w Wolsztynie sfinansowany przez Fundację im. R .Kocha oraz Burmistrza Wolsztyna Jana A .Koziołka. Redaktorem tomu jest Prof. Roman K. Meissner, przekład Prof. Maria .Adamska - Pietkiewiczdruk Polski Dom Wydawniczy "Ławica"


Prof. Roman K. Meissner


 

Sympozjum naukowe
Robert Koch wczoraj i dziś
2 maja 1997
 

str. 1

Wywiad na łamach Głosu Wolsztyńskiego str. 2
Sympozjum naukowe
"Doktor Robert Koch - od Wolsztyna do Nagrody Nobla"
2 maja 1998


 Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikacjach pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia.